021-46020429

آکادمی پوشاک مولر

آکادمی پوشاک مولر
خلاصه

تاریخچه تاسیس آکادمی پوشاک مولر به زمانی باز میگردد که لباس ها به صورت سنتی و با دست دوخته میشد . به تدریج رسم الگو و ساخت آن و دوخت لباس را به صورت علمی و با فنون و روش های جدید در یک کتابی تدوین کرده و به چاپ رساند که تا چاپ بیست و یکم رسم و ساخت الگو برای انواع پوشاک (پیراهن -بلوز- دامن-شلوار- کت و پالتو )در یک کتاب منتشر گردید .آکادمی پوشاک مولر در چاپ بیست و دوم تجدید نظر کاملی در کتاب انجام داده است به طوری که نحوه رسم الگو و ساخت و تکمیل آن با توجه به چاپ خای اولیه تغییر کرده و مطالب و تصاویر و مدل ها بر حسب برحسب زمان ومکان و مد روز و نوع پارچه تهیه شده و تجربه گردید و به صورت جامع تری در آمده است .ودر سه جلد با عنوان الگو سازی برای پیراهن و بلوز ,دامن و شلوار ,کت و پالتو منتشر گردید.این کتابها نتیجه تجربه افراد متخصصی است که در زمینه پوشاک فعالیت داشته اند و انتشارات رندسشاو آن ها را به چاپ رساند و توانست که یک روش بین المللی برای برای الگوسازی لباس زنان و مردان به جهان عرضه نمایند. نمونه ای از کتابهای اصلی مولر و پسران : https://www.muellersohn.com/design-und-schnitt https://www.muellersohn.com/schnittkonstruktion-brautmode-und-event https://www.muellersohn.com/historische-schnitte-haka-4-auflage

20 5 97

تاریخچه تاسیس آکادمی پوشاک مولر به زمانی باز میگردد که لباس ها به صورت سنتی و با دست دوخته میشد .
به تدریج رسم الگو و ساخت آن و دوخت لباس را به صورت علمی و با فنون و روش های جدید در یک کتابی تدوین کرده و به چاپ رساند که تا چاپ بیست و یکم رسم و ساخت الگو برای انواع پوشاک (پیراهن -بلوز- دامن-شلوار- کت و پالتو )در یک کتاب منتشر گردید .آکادمی پوشاک مولر در چاپ بیست و دوم تجدید نظر کاملی در کتاب انجام داده است به طوری که نحوه رسم الگو و ساخت و تکمیل آن با توجه به چاپ خای اولیه تغییر کرده و مطالب و تصاویر و مدل ها بر حسب برحسب زمان ومکان و مد روز و نوع پارچه تهیه شده و تجربه گردید و به صورت جامع تری در آمده است .ودر سه جلد با عنوان الگو سازی برای پیراهن و بلوز ,دامن و شلوار ,کت و پالتو منتشر گردید.این کتابها نتیجه تجربه افراد متخصصی است که در زمینه پوشاک فعالیت داشته اند و انتشارات رندسشاو آن ها را به چاپ رساند و توانست که یک روش بین المللی برای  برای الگوسازی لباس زنان و مردان به جهان عرضه نمایند.


نمونه ای از کتابهای اصلی مولر و پسران :


 

دیدگاه کاربران
(مورد نیاز)
(مورد نیاز)
مطالب برگزیده
مطالب مرتبط