021-46020429
edbcc81497534fad6be7da0f5a801a13.jpg
  • edbcc81497534fad6be7da0f5a801a13.jpg
  • e8ed3a140c6598df0164846bdae9210a.jpg
  • b55d7d8fe48f0435c0555a5cb77e8994.jpg

آموزش گلدوزی برزیلی

آموزش گلدوزی
خلاصه

آموزش گلدوزی برزیلی


توضیحات

  

آموزش گلدوزی برزیلی با دست شامل آموزش متدهای برجسته و تخت طی 10 جلسه 2 ساعته همراه با پشتیبانی بعد از آموزش😉

 ◀️صفحات ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید 👇👇

http://instagram.com/mehr.khatoon.art

http://instagram.com//mehr_khatoon_art

http://t.me/mehr_khatoon