021-46020429
IMG_20180718_164819.jpg
  • IMG_20180718_164819.jpg
  • 463fb6fa77321b65b55e5ad4f9b279dc.jpg
  • IMG_20180718_164825.jpg

آموزش روبان دوزی

آموزش روبان دوزی
خلاصه

آموزش روبان دوزی مبتدی و پیشرفته


توضیحات

روبان دوزی شامل دو ترم مبتدی و پیشرفته میباشد که ترم مبتدی شامل آموزش ده طرح در 10 جلسه میباشد.
صفحات ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :👇

http://instagram.com/mehr.khatoon.art

http://instagram.com//mehr_khatoon_art

http://t.me/mehr_khatoon