021-46020429
0366c6de159d9f8dfd7b65acb9325299.jpg
 • 0366c6de159d9f8dfd7b65acb9325299.jpg
 • 097d44d17199c50e2fdfe63e61d38217.jpg
 • 93c4f991680e48dbb938a51920cb33b7.jpg

آموزش لباس شب و عروس و مولاژ

آموزش لباس شب و عروس
خلاصه

آموزش لباس شب آموزش لباس عروس آموزش مولاژ آموزش باکس دوزی آموزش تاپلکس


توضیحات


آموزشهای  دوره شب و عروس شامل :

 • آموزش شخصی سازی الگوهای ترک
 • آموزش انواع دکلته ها
 • آموزش انواع فنر کشی
 • باکس دوزی
 • دامنهای زاک پوزن
 • دامنهای اروپایی
 • انواع آفشولدرها
 • تاپلکس و .....................
.آموزش دوره مولاژ:
 • آموزش انواع دامنهای دراپاژ ,آموزش انواع تاپ و پیراهنهای مولاژ,آموزش الگو ساز جادویی و .........................


◀️طول دوره 4 تا 5 ماه


صفحات ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :👇
http://instagram.com/mehr.khatoon.art

http://instagram.com//mehr_khatoon_art

http://t.me/mehr_khatoon