021-46020429

ورکشاپ 2روزه سوزن تنبور

ورکشاپ 2روزه سوزن تنبور
خلاصه

آموزش سوزن تنبور

23 4 97

تاریخ برگزاری 30 تیر ماه 1397
ساعت برگزاری 2تا 5 عصرورکشاپ 2 روزه کار با سوزن تنبور توسط مربی دوره دیده در ترکیه


جهت ثبت نام در ورکشاپ با تلفن 46020429 تماس حاصل فرمایید.
 

دیدگاه کاربران
(مورد نیاز)
(مورد نیاز)