021-46020429

شروع ثبت نام ترم جدید طراحی لباس

شروع ثبت نام ترم جدید طراحی لباس
خلاصه

آموزش طراحی لباس از مبتدی تا پیشرفته با ارائه مدرک معتبر از سازمان فنی و حرفه ای

5 3 98

شروع ثبت نام ترم مبتدی طراحی لباس
تاریخ شروع کلاس :19 خرداد ماه 98
روزهای برگزاری :یک شنبه ها
تلفن مشاوره و ثبت نام :46020429

دیدگاه کاربران
(مورد نیاز)
(مورد نیاز)